Sergey Voropaev
Sergey Voropaev
CEO General manager
Sergey Novikov
Sergey Novikov
Deputy CEO Financial Director
Alexey Badyukov
Alexey Badyukov
Deputy CEO Sport manager
Kirill Potapov
Kirill Potapov
Executive officer
Alexander Kremenskov
Alexander Kremenskov
PR and communications Director
Vyacheslav Ugryumov
Vyacheslav Ugryumov
Head of HC Sochi hockey school